Recent

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ हजार २२५ जनाले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको पाइएको छ । बसाइँसराइका साथै…

Pin It