Tag

land ministry

Browsing

काठमाडौं । नापी विभागले नाप नक्साकाे क्षेत्रमा विकसित नयाँ प्रविधीहरु अपनाइ नाप नक्सा सेवा अगाडी बढाएकाे छ । नापी विभाग…

Pin It