Tag

Establishment of Revenue Office

Browsing

काठमाडौं । भूमिलाई कानुनको दायराभित्र भित्र ल्याएर सम्पुर्ण विवरणको रेकर्ड राख्नुलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा अभिलेखिकरण भनिन्छ । यो व्यवस्था नेपालमा…

Pin It