बैंक तथा वित्तिय संस्थामा व्यवस्थापक र ऋणीको उत्तरदायीत्वमा देखिन थालेको विकृति