घर जग्गा सम्पत्ति, भूमि, भवनहरु, भूमि माथि र भूमि मुनिको भुमिगत अधिकार हो । अचल सम्पत्तिको शब्दको अर्थ वास्तविक वा भौतिक सम्पत्ति भन्ने हुन्छ । घर जग्गा ल्याटिन शब्द रुट रेस वा वस्तुहरु भन्ने शब्दबाट आएको हो, भने अर्को ल्याटिन शब्द रेक्सबाट आएको हो । यसको अर्थ शाही भन्ने हुन्छ । किनकी राजा माहाराजाहरुले राज्यको सबै भूमिहरु प्रयोग गर्दथे । अमेरीकी संविधानले आरम्भमा घर जग्गाका धनीलाई मतदान अधिकारबाट बञ्चित गरेको थियो ।

घर जग्गालाई चार प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

१. आवासीय घर

आवासिय घर जग्गामा नयाँ निर्माण र पुनः विक्री हुने दुबै घरहरु सामेल हुन्छन् । यस किसिमको घरहरु सामान्यतया एकल परिवारको स्वामित्वमा हुने हुन्छ ।

२. व्यवसायीक घर / महल

किनमेल केन्द्रहरु, समामुदायीक महल, अस्पताल भवन, शैक्षिक भवनहरु, होटल र कार्यालय भवनहरुलाई व्यवसायीक घरको रुपमा लिन सकिन्छ । अपार्टमेन्ट भवनहरु प्रायः व्यावसायिक भवनको रुपमा लिइन्छ, यद्यपी अपार्टमेन्टहरु आवासको लागि प्रयोग गरिन्छ । किनभने तिनीहरु आय उत्पादनको स्वामित्वमा हुन्छन् ।

३. औद्योगिक भवन

औद्योगिक घर जग्गा निमार्ण भवनहरु र सम्पत्ती साथै, गोदामहरु यसमा समावेश भएको हुन्छन् । यस्ता भवनहरु अनुसन्धान, उत्पादन, भण्डारण र सामानको वितरणको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ । केही भवनहरुबाट जुन सामानहरु वितरण हुन्छन्, यसलाई व्यावसायीक घर जग्गाको रुपमा लिइन्छ ।

घर जग्गाको बर्गीकरण गर्न आवश्यक छ, किन भने निमार्ण, खरिद र विक्री फरक फरक तरिकाले गर्ने गरिन्छ ।

४. जग्गा

खाली जग्गा, काम गर्ने फार्म र खेतहरु यस अन्तर्गत लिन सकिन्छ । प्रभावकारीतको लागि खाली जग्गाहरु अविकसित, प्रारम्भिक विकास वा पुनः प्रयोग गरी छुट्याईन्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा प्रयोगमा प्रभावकारिताको वृद्धि हुन्छ ।

Write A Comment