नगरपालिकामा भवन निर्माण अवेदनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरु

नगरपालिकामा भवन निर्माण अवेदनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरु

भवन निर्माण गर्नु पूर्व नगरपालिकाको अनुमति अत्यन्त जरुरी छ । नगरपालिकाको अनुमति बिना निर्माण भएको भवन  गयरकानुनी मानिन्छ । त्यसिले नगरपालिकाको अनुमति लिएर मात्र भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडी  बढाउनु होला । यस लेखमा नगरपालिकाको अनुमति लिन जादा चाइने आवश्यक कागजातहरू जानकारी दिन्छौँ ।

१. जागा धनी प्रमाणपत्र ((प्रमाणित) प्रतिलिपि ) प्रतिलिपि 

२. चालु आर्थिक बर्षको मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि 

३. ज.ध. दर्ता प्रमाण पुर्जामा फोटो नभएको भाए नागरिकता प्रमाणपत्रको (प्रमाणित) प्रतिलिपि 

४. कि.नं. स्पष्ट भएको नापी प्रमाणित नक्शा (ब्लु प्रिन्ट) 

५. पास गरिने नक्शाको फोटोकपी वा ब्लुप्रिन्ट (डिजाईनर र नक्शावालाको हस्ताक्षर सहित) 

६. डिजाईनरको इजाजतपत्रको नबिकरण सहितको फोटोकपी(सरोकारवालाबाट प्रमाणित) 

७. मञ्जुरी लिई बनाउने भएमा नक्शा वालाले वडा कार्यालयमा मुद्दा शाखाको रोहवरमा भएको मञ्जुरीनामाको सक्कल 

८. भवन निर्माण हुने जग्गा (site) मा पुग्ने बाटो प्रष्ट नभएमा वडाको रोहवरमा बाटोको मञ्जुरीनामाको (सक्कल)

९. जग्गा कुनै निकायम धितोको लागि सुरक्षित राखिएको भए सम्बन्धित निकयाबाट स्वीकृतिपत्र 

१०. नक्शावाला मोही भएमा जग्गा धनी वा गुठीको स्वीकृतिपत्र 

११. वारेश राखि नक्शा पास गर्ने भए वारिसको पप्रमाणितको प्रतिलिपि

आशा छ तपाइलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो ।

पढेर साथ दिनुभएमा धन्यवाद!

थप बसोवासका लेखहरू पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

Related Posts
article-image
article-image
article-image
article-image
article-image