घर जग्गा ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरुले विचार गर्ने प्रमुख मापनहरु

घर जग्गा ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरुले विचार गर्ने प्रमुख मापनहरु

कानूनी रुपमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्नु कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्य हुन् । निश्चित शर्तको अधिनमा रहि निक्षेप संकलन गर्ने र सशर्त सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरी ऋण निवेदकलाई ऋण उपलब्ध गराउने कार्य बैंकको दैनिक कार्य अन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण कार्य समेत हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेपको संकलन  आवश्यक प्रकृया पुरा गरी ऋण प्रवाह गर्नको लागि नै गरेको हो । तर कुनै पनि व्यक्ति, व्यावसाय वा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नु अघि सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सशर्त सहितका मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । घर जग्गाको स्थान अनुसार मूल्याकंन फरक फरक हुने हुँदा जग्गाको एकाई एकै भए पनि मूल्याकंन फरक हुन सक्दछ । जसले गर्दा ऋणप्रवाह रकम समेत फरक पर्न जान्छ । घर जग्गा धीतोमा लिई ऋण प्रवाह गर्दा निम्न शर्तहरुलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कारक रुपमा लिने गर्दछन् । 

१. जग्गाको जार किल्ला प्रस्ट रुपमा देखिन ट्रेस नक्सा बाटो सहित (सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिफारीस पत्रको आधारमा सम्बन्धित नापी कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ)

२. ऋणीको नागरिकताको प्रतिलिपी, तिरो तिरेको रसिद, धितोमा रहने जग्गाको लालपूर्जा सक्कल नै पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

३. धीतोमा रहने जग्गाको सरकारी दर र बजारमा चलन चल्तिको दरको औसत मूल्यको अवस्था हेरी अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह भएको पाईन्छ । एकै क्षेत्रमा पनि गा.वि.स., नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको सिमांकनले पनि महत्वपूर्ण असर गरेको हुन्छ ।

४. ऋणीका आम्दानी र ऋणको सावाँ र व्याज तिर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा अधिकतम् सिमा ननाघ्ने गरी ऋण प्रवाह भएको पाइन्छ ।

५. कुनै पनि निकायबाट धीतोमा रहेको जग्गामा रोक्का वा विवाद भए नभएको पक्षलाई समेत विचार गरेको हुन्छ ।

Related Posts
article-image
article-image
article-image
article-image
article-image